Price

SCHEME OF WORK
1. Choice on the project
2. Acquaintance with the project / filling in the brief, discussing the project if we can do it /
3. Reconciliation of price and terms / final price is formed after acquaintance with TK /
4. Prepayment of 50%
5. The process of developing the design layout
6. Adjustment of the chosen design layout (the first three changes – free of charge, all subsequent from 150 UAH per hour).
7. The process of finalization and delivery of the order
8. Postpay 50%
9. Transfer of all working files to the customer / send after full payment of the order /

СХЕМА РОБОТИ

  1. Вибір на проекті
  2. Ознайомлення з проектом / заповнення брифу, обговорення проекту якщо не обходимо /
  3. Узгодження ціни і термінів / остаточна ціна формується після ознайомлення з ТЗ /
  4. Передоплата 50%
  5. Процес розробки дизайн-макету
  6. Коригування обраного дизайн-макету (перші три внесення правок – безкоштовно, всі наступні від 150 грн за годину).
  7. Процес доопрацювання і здачі замовлення
  8. Післяоплата 50%
  9. Передача всіх робочих файлів замовнику / висилаємо після повної оплати замовлення /